پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درمانگاه تخصصی 
 
 

 

 

برنامه متخصصین آذر ماه 96 بیمارستان امام خمینی(ره) فیروزکوه

 

ایام هفته

تاریخ

اطفال

زنان

داخلی

جراحی

قلب

پوست

پاتولوژی

عفونی

 

بیهوشی

ارتوپدی

گوش حلق وبینی

رادیولوژی

روانپزشک

طب اورژانس

مغز و اعصاب

شنوایی سنجی

جراح کلیه مجاری ادرار

 

               چشم

 

 

قلب کودکان

چهارشنبه

1

آقایی

باباخانی

متفکر

جاریانی

اردوان

 

حسینی

 

کیانی

گشتابی

دائدائمیمی

 

 

 

 

خلیلی

 

 

 

پنج شنبه

2

آقایی(آنکال)

باباخانی

متفکر

جاریانی

 

نخعی زاده

حسینی

 

کیانی

گشتابی

 

 

 

نوروزی

 

 

 

نورعلی شانورعلی شاهیهی

 

جمعه

3

علیزاده

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

 

وزیربان

کیانی

کبودمهری

 

دولت آبادی

 

 

 

خلیلی

آقامحمپور

 

 

شنبه

4

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعی زاده

 

 

خمسه

 

 

 

 

 

 

 

آقایی

 

 

یکشنبه

5

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

صدرزاده

 

 

وزیربان

خمسه

 

 

گردان

اکبری

 

عظیمیان

 

آقایی

 

 

دوشنبه

6

آقایی

رحمتیان

حق ذشناس

محمودیان

صدرزاده

 

حسینی

 

امامی

 

 

 

 

 

عظیمیان

 

 

 

 

سه شنبه

7

آقایی(آنکال)

رجبیه فرد

حق شناس

جاریانی(آنکال)

اردوان

 

 

 

خمسه-امامی

طباطبایی

دائمی

گردان

 

اسدی

عظیمیان

 

 

 

 

چهارشنبه

8

آقایی

باباخانی

متفکر

جاریانی

اردوان

 

حسینی

وزیربان

کیانی

گشتابی

دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

9

آقایی(آنکال)

باباخانی

متفکر

جاریانی

 

نخعی زاده

حسینی

 

کیانی

گشتابی

 

 

 

نوروزی

 

 

 

نورعلی شاهی

حاجی معینی

جمعه

10

علیزاده

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

اکبری

نخعی زاده

 

وزیربان

کیانی-امامی

کبودمهری

 

دولت آبادی

 

 

 

 

آقامحمپور

 

 

شنبه

11

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعی زاده

 

 

خمسه

 

 

 

 

 

 

 

آقایی

 

 

یکشنبه

12

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اردوان

 

 

وزیربان

کیانی

 

 

گردان

اکبری

 

عظیمیان

 

آقایی

 

 

دوشنبه

13

آقایی

رحمتیان

حق ذشناس

محمودیان

صدرزاده

 

حسینیحسینی

وزیربان

امامی

 

 

 

 

 

عظیمیان

 

 

 

 

سه شنبه

14

آقایی(آنکال)

رجبیه فرد

حق شناس

جاریانی(آنکال)

اردوان

 

 

 

خمسه-کیانی

 

دائمی

گردان

 

اسدی

عظیمیان

 

 

 

 

چهارشنبه

15

آقایی

باباخانی

متفکر

جاریانی

اردوان

 

حسینی

 

کیانی

گشتابی

دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

16

آقایی(آنکال)

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

حسینی

 

کیانی

کبودمهری

 

 

 

نوروزی

 

 

 

نورعلی شاهی

 

جمعه

17

علیزاده

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

 

وزیربان

کیانی-امامی

کبودمهری

 

دولت آبادی

 

 

 

خلیلی

آقامحمپور

 

 

شنبه

18

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعی زاده

 

 

خمسه

 

 

 

 

 

 

 

آقایی

 

 

یکشنبه

19

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اردوان

 

 

وزیربان

خمسه

 

 

گردان

اکبری

 

عظیمیان

 

آقایی

 

 

دوشنبه

20

آقایی

رحمتیان

حق شناس

محمودیان

صدرزاده

 

حسینی

وزیربان

امامی

 

 

 

 

 

عظیمیان

 

 

 

 

سه شنبه

21

آقایی(آنکال)

رجبیه فرد

فرخی

جاریانی(آنکال)

اردوان

 

 

 

خمسه-امامی

طباطبایی

دائمی

گردان

 

اسدی

عظیمیان

 

 

 

 

چهارشنبه

22

آقایی

باباخانی

فرخی

جاریانی

 

 

حسینی

وزیربان

کیانی

گشتابی

دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

23

آقایی(آنکال)

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

حسینی

 

کیانی

گشتابی

 

 

 

نوروزی

 

 

 

نورعلی شاهی

حاجی معینی

جمعه

24

علیزاده

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

 

وزیربان

کیانی-امامی

کبودمهری

 

دولت آبادی

 

 

 

 

آقامحمپور

 

 

شنبه

25

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعی زاده

 

 

خمسه

 

 

 

 

 

 

 

آقایی

 

 

یکشنبه

26

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اردوان

 

 

وزیربان

کیانی

 

 

گردان

اکبری

 

عظیمیان

 

آقایی

 

 

دوشنبه

27

آقایی

رحمتیان

فرخی

محمودیان

صدرزاده

 

حسینی

وزیربان

امامی

 

 

 

 

 

عظیمیان

 

 

 

 

سه شنبه

28

آقایی(آنکال)

رجبیه فرد

فرخی

جاریانی(آنکال)

اردوان

 

 

 

خمسه-امامی

 

دائمی

گردان

 

اسدی

عظیمیان

 

 

 

 

چهارشنبه

29

علیزاده

باباخانی

فرخی

جاریانی

اردوان

 

حسینی

وزیربان

کیانی

گشتابی

دائمی

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

30

آقایی(آنکال)

باباخانی

نیک سرشت

جاریانی

 

نخعی زاده

حسینی

 

کیانی

گشتابی

 

 

 

 

نوروزی

 

 

 

نورعلی شاهی

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.