1397/03/30 - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درمانگاه تخصصی 
 
 

 

  

برنامه  متخصصین خرداد 1397 بیمارستان امام خمینی(ره)

 

 

ایام هفته

تاریخ

اطفال

زنان

داخلی

جراحی

بیهوشی

قلب

پاتولوژی

عفونی

 

ارتوپدی

رادیولوژی

روانپزشک

طب اورژانس

مغز و اعصاب

فوق تخصص کلیه

 

               چشم

سه شنبه

1

 

فاطمی

وزیریان

قناد

خمسه-صادقی

 

 

وزیریان

ابراهیمی

گردان

عباس آبادی

اسدی

 

 

 

چهارشنبه

2

آقایی

فاطمی-باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

ابراهیمی

 

 

 

 

علینژاد

 

پنج شنبه

3

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

ابراهیمی

گردان

 

فخار

 

 

 

جمعه

4

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

 

وزیریان

ابراهیمی

دولت آبادی

 

فخار

 

 

 

شنبه

5

آقایی

باباخانی-رحمتیان

پاشاروش

قناد

کیانی

اکبری

 

وزیریان

ابراهیمی

 

عباس آبادی

فخار

 

 

 

یکشنبه

6

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

اکبری

 

وزیریان

 

گردان

عباس آبادی

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

دوشنبه

7

عالم زاده

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

 

حسحسینیینی

 

 

 

عباس آبادی

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

سه شنبه

8

 

فاطمی-مودودی

وزیریان

قناد

خمسه-صادقی

 

 

وزیریان

 

گردان

 

اسدی

 

 

 

چهارشنبه

9

آقایی

مودودی-باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

گشتاسبی

 

 

 

 

علینژاد

 

پنج شنبه

10

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

 

گشتاسبی

گردان

 

فخار

 

 

 

جمعه

11

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

 

وزیریان

 

دولت آبادی

 

فخار

 

 

 

شنبه

12

آقایی

باباخانی

پاشاروش

قناد

کیانی

اکبری

 

 

 

 

عباس آبادی

فخار

 

 

 

یکشنبه

13

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

اکبری

 

وزیریان

 

گردان

عباس آبادی

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

دوشنبه

14

عالم زاده

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

 

حسینی

 

 

 

عباس آبادی

اسدی

 

 

اسدالهی

سه شنبه

15

 

فاطمی-مودودی

وزیریان

قناد

خمسه

 

 

وزیریان

 

گردان

 

اسدی

 

 

 

چهارشنبه

16

آقایی

مودودی-باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

گشتاسبی

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

17

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

 

گشتاسبی

گردان

 

فخار

 

 

 

جمعه

18

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

 

وزیریان

 

دولت آبادی

 

فخار

 

 

 

شنبه

19

آقایی

باباخانی-رحمتیان

پاشاروش

قناد

کیانی

اکبری

 

وزیریان

 

 

عباس آبادی

فخار

 

 

 

یکشنبه

20

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

اکبری

 

وزیریان

 

گردان

عباس آبادی

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

دوشنبه

21

عالم زاده

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

 

حسینی

 

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

سه شنبه

22

 

فاطمی-مودودی

وزیریان

قناد

خمسه-صادقی

 

 

 

 

گردان

 

اسدی

 

 

 

چهارشنبه

23

آقایی

مودودی-باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

گشتاسبی

 

 

 

 

علینژاد

 

پنج شنبه

24

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

گشتاسبی

گردان

 

فخار

 

 

 

جمعه

25

 

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

 

وزیریان

 

دولت آبادی

 

فخار

 

 

 

شنبه

26

آقایی

باباخانی-رحمتیان

پاشاروش

قناد

کیانی

اکبری

 

 

 

 

عباس آبادی

 

 

 

 

یکشنبه

27

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

اکبری

 

وزیریان

 

گردان

عباس آبادی

اسدی

 

 

اسدالهی

دوشنبه

28

عالم زاده

رحمتیان

پاشاروش

قناد

صادقی

 

حسینی

 

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

اسدالهی

سه شنبه

29

عسگری

فاطمی-مودودی

وزیریان

قناد

صادقی-خمسه

 

 

وزیریان

 

گردان

 

 

عظیمیان

 

 

چهارشنبه

30

عسگری

مودودی-باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

وزیریان

گشتاسبی

 

 

 

 

علینژاد

 

پنج شنبه

31

عسگری

باباخانی

خسروی

جاریانی

کیانی

 

حسینی

 

گشتاسبی

گردان

 

 

 

 

 

   ساعت کار درمانگاه تخصصی  هر روز از ساعت 7/30 صبح الی 7 غروب

تلفن تماس 76459151 مستقیم درمانگاه تخصصی

76459241-3 داخلی 128(درمانگاه تخصصی)

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.