1397/10/30 - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > فرم های نظرسنجی > فرم پیشنهادات و انتقادات 
 
 

فرم نظرسنجی و پیشنهادات و انتقادات بیمارستان امام خمینی (ره)فیروزکوه

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی :
نام بخش / واحد : *
سمت انجام دهنده خطا : *
پست سازمانی : *
تلفن :
ایمیل :
پیشنهاد / انتفاد : *
نوع پیشنهاد یا انتقاد : رضایت ارباب رجوع درمانی مراقبتی
تشخیصی - پاراکلینیکی تاسیساتی اداری
مالی ایمنی بهداشت محیط کار
رفاهی آموزشی انگیزشی
شهرت سازمان سایر موارد

الزامات اجرایی پیشنهاد و یا انتقاد خود را در یک مورد یا تعدادی از موارد زیر مشخص نمایید.

کاهش / صرفه جویی هزینه ها کاهش سطح نارضایتی مراجعین بهبود شرایط ایمن محیط کار
تسهیل در انجام کار (بکارگیری نرم افزار...) بهبود عوامل زیان آور محیط کار بهبود شرایط زیست محیطی
بهبود سایر امور رفاهی کارکنان بهبود سطح کیفی خدمات مراقبتی بهبود و اصلاح اطلاعات و آمار
بهبود مکانیزم آموزشی بهبود سطح کیفی خدمات مالی بهبود سطح کیفی خدمات پاراکلینیکی
بهبود سطح کیفی خدمات آموزشی افزایش راندمان نیروی انسانی بهبود سطح کیفی خدمات پشتیبانی
بهبود سطح کیفی خدمات اداری تسهیل در گردش کار بهبود حسن شهرت بیمارستان
ایجاد انگیزه مثبت در کارکنان و روحیه همکاری افزایش راندمان تجهیزات سایر موارد
شرح انتقاد و یا مشکل *
شرح پیشنهاد یا راهکار *
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.