1398/11/06 - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > نمودار پذیرش و ترخیص بیماران > مدارک مورد نیاز برای بیماران بستری 
 
 

 

مدارك بيمه اي مورد نياز  برای بیماران بستری

  •   بیمه سلامت :

 كپي صفحه عكسدار دفتر چه معتبر بيمار   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد . در صندوق روستایی کمتر از 7 سال نیاز به عکس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 :  دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی نوزاد )  + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت صندوق های روستایی و بیمه سلامت همگانی

نکته 5 :  کپی دفترچه درمانی نوزاد + شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان صندوق های کارمندی ، سایر اقشار ، خویش فرما

  • بیمه تامین اجتماعی :

 كپي صفحه عكسدار دفتر چه معتبر بيمار   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 :  دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی نوزاد )  + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

  • بیمه نیروهای مسلح :

كپي صفحه عكسدار دفتر چه معتبر بيمار   +   دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 : کپی دفترچه درمانی نوزاد + شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

نکته 5  : گواهی اشتغال به خدمت عکس دار با مهر یگان مربوطه جهت بیماران وظیفه نیروهای مسلح  .

نکته 6  : کپی شناسنامه و کارت ملی جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 1 فرزند دختر یا همسر )  .

نکته 7 : گواهی از دانشگاه جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 2 فرزند پسر )

نکته 8 : کپی شناسنامه  صفحات اول و دوم  ، کارت ملـی جهت بیماران نیروهای مسلح ( کفالت 3 فرزندان مطلقه )

  • کمیته امداد :

کپی کارت پس از تطبیق کارت مددجویی و شناسنامه بیمار با خود بیمار   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه پایه یا برگه های کمیته امداد ( موجود در واحد پذیرش )  یا سربرگ دستور بستری بیمارستان    +     معرفینامه از کمیته امداد

نکته1 : فقط بیمارانی که کارت درمان آنان با شماره 16 شروع شده باشد شامل این قرار داد می باشند .

نکته 2 :  اگر مبلغ فرانشیز سرپائی ( بستری در اورژانس ) بیش از 100 هزار تومان باشد  بایستی با ارائه معرفینامه از امداد باشد .

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4  :  گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

نکته 5 : در زمان بستری مددجویان کمیته ( بیمارانی که دارای دفترچه پایه و کارت مددجویی میباشند ) با هماهنگی مسئول ترخیص ودیعه دریافت نگردد  .

  • بانک سپه  ، بانک کشاورزی  ، شرکت نفت :

کپی دفترچه بیمار   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان

نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 : دفترچه مادر برای نوزادان بستری شده  ( تا سن یک ماهگی نوزاد )  + گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان

  • بیمه سینا  :

 (  پس از دستور بستري  )

اصلی              كپي صفحه عكسدار دفترچه معتبر بيمار  +     دستور بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  +    معرفینامه از بیمه سینا

(  پس از دستور بستري  )

مکمل ( زرین کارت )                    كپي صفحه عكسدار دفترچه معتبر بيمار  +     دستور بستری پزشک متخصص بر روی نسخه دوبرگی از دفترچه بیمه یا سربرگ دستور بستری بیمارستان  +    کپی کارت طلایی

  نکته 1  : سن كمتر از 2 سال نياز به عكس ندارد .

نکته 2 : کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  پدر و مادر و کپی دفترچه بیمه مادر جهت کودکان زیر 2 سال

نکته 3 :  کپی شناسنامه صفحه اول و دوم  زوجین جهت جراحی زنان ( 2 سری )

نکته 4 :  گواهی ولادت یا شناسنامه نوزاد جهت بستری نوزادان  + کپی دفترچه مادر ( توجه : لطفا زمان پذیرش به بیمه های پایه دقت شود )

  • اتباع خارجی :

كپي صفحه مشخصات گذرنامه و کارت سبز اقامت   +     دستور  بستری پزشک متخصص بر روی سربرگ دستور بستری بیمارستان

  • تصادفی :

دستور بستری پزشک متخصص بر روی سربرگ دستور بستری بیمارستان + کروکی صحنه تصادف یا گزارش 115 ، یا گزارش 110 که به تائید سوپروایزر وقت رسیده باشد .

نکته : کپی گذرنامه یا کارت سبز اقامت با کروکی صحنه تصادف برای رایگان نمودن تصادفات اتباع خارجی

  • دارا بودن کارت ملی در همه مراحل ( بستری و سرپائی )  الزامی می باشد.
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.